Norrbotten blir eget län och Piteå residensstad

 

Området kring Bottenviken, de nordligaste delarna av Sverige, bestod av Öster- respektive Västerbotten fram till 1810. Efter krigsslutet drogs gränserna om. Finland hade varit en del av Sverige under hundratals år men hade nu blivit en del av Ryssland. Samtidigt avskildes de norra delarna av Västerbotten och Lappland och bildade Norrbottens län. Landshövdingen hade sitt residens i Södra Sunderbyn utanför Luleå. Den efterföljande landshövdingen G.A. Koskull ville hellre till Piteå eftersom han menade att det var en folkrikare bygd och att Piteå låg närmare huvudstaden. År 1818 blev således Piteå residensstad och ämbetet stannade här fram till 1856 då det åter flyttades till Luleå. I samband med att länsstyrelsen flyttade tillbaka till Luleå uppkom krav på att även flytta militärövningarna från Pitholmsheden till Luleå. Om detta tvistade städerna sedan om i många år innan kåren 1883 flyttades till Notviken i Luleå.