Bildarkiv

Bildarkiv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

1928-30

Vilma Lampa (Aaron Vilma), Karin Tillberg (Palon Karina), Hilma Oja (Rannan Hilma), Elsa Lampa (Välitalon Elsa)

Vendela Lampa (Hansin Vendla) och Linnea Oja (Thörlind)

OBS!

Så lägger vi upp dem på sidan!

Har ni gamla bilder så maila till oss.

Skogsröjning i Kielinen  1929 ( SCA )

Nedre raden från vänster : Oskar robertsson Oja ( Mikon oskari ). Levi eriksson Lampa ( Hansin Levi ). Isak Vilhelm Grape ( Krapi ). (Faktor ).  Viktor Larsson ( faktor). Robert Grape ( Krapin Rope ). Johan Johansson Vinsa Jr ( Vinsan Jussi ).

I mitten  Hugo Werndin ( Karkean Hyyky ).

Övre rad från v :  Svante Aidanpää ( Välitalon Svante ). Sven Lampa( Erkkin Svenni ) . Sigurd Svanlöv ( Erkkin sigy).

Bilden är tagen vid Lindbergs (Limperissä).

Skolklass

Kainulasjärvi skola 1927

   Elever födda 1914-1920.

 Lärare: Anna Ylinenjärvi Hannu. Sigrid Lindfors Lidström.

Elever: Anna Lindberg Grape , Göta Lampa Garmner , Emma Oja Lampa , Nanna Oja Hannu , Alma Lindberg Aidanpää , Hilma Hannu Gramner , Elsa Lampa Hamstig , Vera Mettävainio Johansson , Sonja Aidanpää Nilsson , Anna-Lisa Hannu Jansson, Gerda Hannu Gramner , Olga Lampa Mattsson , Anselm Lampa , Arnold Oja , Karl Sundström , Göte Gramner , Rudolf Grape , Emmy Mettävainio Siverhall , Signe Aidanpää Oja , Hilda Sundström Johansson , Edla Juto , Linda Vinsa Lampa , Edit Juto Unga , Meimi Siverhall , Eino Vinsa , Paul Oja , Ade Mettävainio , Hilma Oja Ranta , Alma Vinsa Juntti , Berta Oja Vinsa , Helmi Uusitalo Lindberg , Märta Grape Fällsjö , Svante Vinsa , Axel Lampa , Sven Hamstig , Artur Vinsa , Martin Tillberg , Gösta Aidanpää , Einar Aidanpää , Sigge Lampa , Lennart Gramner , Sven Oja , Hugo Aidanpää , Johan L Aidanpää , Ragnar Panna , Hugo Törlind , Lennart Svanlöv , Hannes Gramner , Bertil Usitalo , John Fällsjö.

Fotograf: Fransson, E.

Myrslåtter i Vittikkovuoma - Taitenjärvi

Från v : John Fällsjö, Mauritz Lampa, Elis Lampa, Ivar Lampa, Astolf Grape och Herman Lampa.

Från v : Väinö Oja, Johan Winsa, Frans Winsa, Svante Winsa och Valdemar Mettävainio (Fälti).

Potatis upptagning i Vaseli - Lukkaris.

Isaac Lamppa med hustrun Sofia,  Embarrass, Minnesota

Uppifrån: Harry Oja, Sven Hamstig, Isak Hannu, Svante Winsa och närmast Albert Mettävainio.

Jokinsuu

  Ingrid och Elis Lampa.

Karl Forsberg och Hjalmar Uusitalo Järvenmaa

Bilden har tagits i Vinsa's pörte.

Albin Oja, Johan Oja, Folke Oja, Valborg , Henry och Nanna Rannestam och Signe Oja.

Slåtter arbete i fullgång.

Kafferast i slåttern. Adolf , Göte och Oskar Gramner, Timoteus Järvenmaa, Hannes Gramner, Berta Vinsa, Martin , Einar , Brita, Hjalmar och Sonja Gramner.

Höbärgning i Narkån sommaren 1928. Göte, Oskar, Hannes, Einar och Lennart Gramner.

Gamla vägen byggs. Fotot taget vid Kaitumatieva, 1931.

Sixten Tillberg, Adolf och Martin Gramner. Johan Tillberg - med Elise,  Karl Elimää  “Elimää”

Vägen byggdes under åren 1931-32. På vintern kördes vägbanken över Mestosvuoma med häst från närmaste fastmark. På sommaren 1931 började vi köra med lastbil för att fylla på över dt blöta myrarna. All material lastades för hand.  Jag kommer så väl ihåg hur lastarna tävlade med varann över vem som lastade bäst. Vi hade körning från samma jorduttag, Johan Aidanpää och jag.Vi hade 4 lastare på var sin bil. Johans lag ville vara bäst men Johan slarvade med körningen och backade ofta i brådskan fast i den bottenlösa myren, där jag senare fick hjälpa upp honom. Vägen blev färdig troligen 1932. De första åren var vägen nästan ofarbar under vårarna.

/Martin Gramner. KJ Nr:1 1993

På väg från Haukivouma. Herman Oja, Hjalmar Gramner, Nanna Oja, Einar Gramner, Emma Lampa, Göte och Oskar Gramner, Arnold Oja .

Martin Gramners linjebuss, resenärerna är klara för färd!

August Lampa, Timoteus Järvenmaa och Josefina Lampa.

Sten Oja, Sonja , Brita och Göte Gramner.

John Winsa och Johan Oja på Mäkis gårdsplan.

5:a fr.v: Levi Oja, Einar Gramner.

Albin Oja, Otto Oja, Åke Tillberg och Eino Tillberg

Hugo Oja, John Fällsjö (Oja) och Albert Oja

Albert Koivuniemi, Elsa, Isak (Isko) och Olle Aidanpää

? - ? - John A Winsa, Lydia Winsa (Pahtajärvi), Elsa Aidanpää (Lampa).

Johan Tillberg längst till höger

?, Hilma Oja, ?, Nanna och Isak hannu,Gerda G, Aurora Oja, ?

Skidtävling 1936. Fr.v. 4:a Einar Gramner, 5:a Johan Tillberg som vann. 7:an Svante Aidanpää och 8:an Ture Lampa med solglasögon.

Skidtävling på Salmentieva. Hannu gården i bakgrunden.