bildarkiv 4

Bildarkiv

1 2 3 4 56 7 8 9  >>

Erika Lantto(Riga) med sonen Valdemar(Valde) och hans barn,

Aila, Inga (Hannu), Rune och Ida (Aidanpää). 1933-34.

Stående fr v: Bror, Gotthard, Sven, Meimi, Emy(Mettävainio) och gift med Hjalmar (Jani)

Främre raden: Egon, Axel, Sören, Hanna och Gördis.

Frans Oskar Karlsson(Seppä), Erik och Anna.

Karin Tillberg och Nora Vinsa(Aidanpää)

Ungdomar i Mestosvaara

Johan Lampa, Sven Lampa, Ture Aidanpää, Otto Rannestam(Oja), Henning Vinsa, Svante Aidanpää, Emil Framén(Oja), Artur (Ture) Lampa, Johan Oja, John Tillberg, Frans Vinsa, Albin Oja och Henning Lantto.

Robert Grape, Johan Aidanpää(Lehon Jussa), August Lampa(Age) och Sigurd Svanlöv(Lampa)

Astolf Grape, Sigurd Svanlöv, Hjalmar Siverhall, Sven Lampa

Adolf Gramner, Henning Vinsa, Oskar Gramner

Ester Forsberg, Otto Rannestam, Astrid Skogsdal(Grape), Valdemar Mettävainio(Fälti)

och Märta Fällsjö(Grape)

Johan Johansson Vinsa Jr  ( Vinsan Jussi  )

Amanda Karolina Vinsa  ( Järvenmaa )

Evelina Vilhelmina Lampa ( Mettävainio )

Nils Petter Isaksson Lampa

( Mestos Pekka )

Karin Tillberg, Elsa Aidanpää ( Lampa ) ,Ester Tillberg ,August Lampa ( Koulu Age ), Maria Brännström(Tillberg),Johan Tillberg,

 Hildur Backman (Tillberg) ,John Tillberg och Hilding Tillberg.

Barbro Eriksson ( Lampa ), Ruth Johansson ( Grape )

Alma Lampa (Grape), Ester Tillberg, Herman Lampa, ?, Anna Mettävainio

Göte Pääjärvi och Göte Koivuniemi inspekterar Johan Fredrikssons (Iso Jussa) sista tillverkade båt.

Stig-Erik Lampa och Lars-Olof Kevnell ( Lampa )

Leif Hannu, Göte Koivuniemi, Petter Panna ( Könsän Pekka ), August Lampa ( Koulu age )

August Lampas tjärdal i Kaitumatieva  1959

August Lampa ( Koulu age ), Arnold Oja.

Flottning i Paihnausjoki

Einar Gramner, Isak Hannu, John Vinsa, Robert Oja, Henning Vinsa, Johan Winsa, Svante Aidanpää och Osar Hannu. Och en förman från Kalix trakten.

December 1930, Linjearbetarna tar rast.

Heinäjoki, Sigurd Lampa

Rengärde i Vanhavaara, Arnold och Linnea Oja, Hugo Samuelsson ( Sammelin Hugu )

Rengärde i Vanhavaara, Otto Oja, Oskar Tjäder, Hugo Samuelsson ( Sammelin Hugu ) , Otto Rannestam 

Rengärde i Vanhavaara, Varmkorv serveras av Doris Siverhall och Laila Oja

Göte Pääjärvi, Birgitta Oskarsson (Brodin), Johan Fredriksson ( Iso Jussa ) framför Huhta gården.

1970

Huhta gården i Kompelusvaara 1970

Ak arbetare

Hilding Tillberg, Laila Oja (Tillberg), Alice Juto (Lampa), Inez Siverhall (Tillberg).

Märta Fällsjö ( Grape ), Astrid Skogsdal ( Grape ), Elsa Hamstig, Albin Oja.

Mestossuando