Gamla skolan

Byggdes 1922

Gamla skolan

Gamla skolan med lärarbostad. Lärarbostaden flyttades till Salmentieva. Oskar Hannus bostad.

Första skolan var en ambulerande skolform. Sen kom fast anställda lärare som höll skola i någon hyrd pörte i byn.

Först 1922 fick byn ett skolhus. Där fanns två klassrum och tambur där man höll gymnastiken.

Vilma Winsa blev dess första vaktmästare. Eldningen skedde i plåtkaminer som stod i en vrå av rummet.

Dessa orkade inte ge nog med värme under de kallaste vinterdagarrna. Ofta frös barnen under lektionstimmarna och barnens medhavda matflaskor med mjölk eller frös till is, så barnen fick sitta hungriga hela dagen i skolan.

Lika eländigt var det när barnen efter snödrev fick vada ända till midjan i snön på väg till skolan som var oplogat.

Särskilt svårt var det för flickor som hade tunna klänningar som fort blev blöta.

Där satt man med blötkläder under lektionerna.

/Alida Heinonen. KJ Nr: 3 1994

Kainulasjärvi skola 1927

   Elever födda 1914-1920.

Elever: Anna Lindberg Grape , Göta Lampa Garmner , Emma Oja Lampa , Nanna Oja Hannu , Alma Lindberg Aidanpää , Hilma Hannu Gramner , Elsa Lampa Hamstig , Vera Mettävainio Johansson , Sonja Aidanpää Nilsson , Anna-Lisa Hannu Jansson, Gerda Hannu Gramner , Olga Lampa Mattsson , Anselm Lampa , Arnold Oja , Karl Sundström , Göte Gramner , Rudolf Grape , Emmy Mettävainio Siverhall , Signe Aidanpää Oja , Hilda Sundström Johansson , Edla Juto , Linda Vinsa Lampa , Edit Juto Unga , Meimi Siverhall , Eino Vinsa , Paul Oja , Ade Mettävainio , Hilma Oja Ranta , Alma Vinsa Juntti , Berta Oja Vinsa , Helmi Uusitalo Lindberg , Märta Grape Fällsjö , Svante Vinsa , Axel Lampa , Sven Hamstig , Artur Vinsa , Martin Tillberg , Gösta Aidanpää , Einar Aidanpää , Sigge Lampa , Lennart Gramner , Sven Oja , Hugo Aidanpää , Johan L Aidanpää , Ragnar Panna , Hugo Törlind , Lennart Svanlöv , Hannes Gramner , Bertil Usitalo , John Fällsjö.

 Lärare: Anna Ylinenjärvi Hannu. Sigrid Lindfors Lidström.

Fotograf: Fransson, E.

Skolklass -38:or-39:or Lärare Margit Kemi (Lampa)

Konfirmationsklass

Avgångsklass skolköket 1953