Mäen Hjalmari kirjotta kylän historiasta.

 

 Hjalmar Gramner  ( Oja )

1875 – 1964

 

Olen tässä kirjotta jotaki mitä tiedän tämän minun syntymä paikan ensimäisistä asukaista, vaikka tämä meän talo ei ole niin vanha tällä on ollu  5 verotaloa jotka on vanhemmat, meän talo on No 6 ja sitte on tullu  2 Järvenmaa taloa ( Hansi,Lukkari-Uusitalo ) ja tällä on ollu vain 8 verotaloa

koko kylässä.

Mitä minä tiedän meidän esivanhemista niin minun IsänIsän isä on ollu niitä Ruotsin sotamiehiä eli vakituisia sotilaita joilla on ollet jonkulaiset asunotki, ja krunun eli valtion hevosetki Täränössä, sitä en tiedä mikä sen miehen ristinimi eli sukunimi on ollu ennen*.

 

(*Johan Johansson Svala  f. 1762 – d. 1813 )

 

mutta kuin se sai sodassa nimen Svala, saatta johtua siitä jos se oli kätevä niinku Pääskynen, ja siitä niitä Svalan jälkeläisiä on vähän missäki Täränössä ja suku Lautakoskessa ja Lovikassa ja Erkheikkissä on.

 

Ja minun Isän Isä oli Mickel Svala se on ottanu tähän uutistalon paikan tähän meän kartanon paikale ja rakensi tähän 4 seinäsen pikkutuvan tähän kartanolle, ei siinä ollu porstuaa, kuin oven aukas se oli ulkona ja se on sen rakentannu 1831,

 ja minun Isä on sinä vuonna syntynyt.

Ja tätä paikka on ensin sanottu Myllymäeksi kuin tässä termän alla on ollu mylly ojassa jossa nyt on saha, mutta sitte kuin tähän on saatu kirjat se siitä tuli No 6 Oja joka sillä on vieläkin, vaikka se nyt on jaettu niin monhen ossan. Äidin puoli on 9 osassa ja isän puoli on meillä kahela, se on ollu aika suuri pintaala 3 äyrin vero eli 3/8 mantalia. 1 mantali on 8 äyriä .

Ja tällä meän maalla on nyt 15 toista taloa ja kuin mie olen ollu kohta 20 vuotta vanha koko kylässä on ollu vain 14 toista asuntoa.

 

Koska minä olen jääny tähän syntymäpaikalle melkeinpä niinkuin yksin kuin vaimoni Britta Johanna Lindberg syntyny 1880  9/4 Kuoli 14/6  1953, olen ollu ison lapsiparven Isä on ollut 7 poika ja 2 tyttöä joista 4 poika on laittanet omat asunot ja perhen ja asettunet asuman tähän kylhään ja yksi tyttö on menny aviolitton naapurin talhon omassa kylässä 1 poika on muttanu Seskarön perhensä kansa 1 poika on muuttanu perheneinsä Stockholmin likeelle Stuvstan asumaan ja homma sielä asuntoa itselensä ja yksi tyttö on Wästeråsissa perhensä kansa ja niin muudoin ei mulle ole jääny kuin yksi poika kumppaniksi tähän kotikämppään, joka ei se ole vielä

perhettä laittanu.

 

Niin olen tällä yksinäisyydessä ajatellu niin että kuin olen elänyt jo melkeinpää puoli vuotta viimeisestä 80 ikävuodesta. Että jos voisin muistojen kätköstä loihtia esile jotaki Kainulasjärven entisistä elämän tavoistaa, En ole mikkän kirjailia ja olen oiken huonomuistinen, olisin voinu paljonki saa vanhojen kertomuksia, jos olisin ymmärtänny niitä muistiin kirjotta, mutta sitä en ole ymmärtänny tehtä.

Mutta jos jotaki voisin muistaa kylän alusta, se on pienen järven rannala, siinä ei miinun tietoni mukaan ole ollu koskan parempaa kallaa otta, kuin Haukia, Afenta, Matetta, Särkeä ja eräs jonka olen uskonu kuuluan Särjen sukkuun, joita olen itteki poikasenna saanu, niitä sanottin täälä Seipiksi, niillä oli suomu melkein kuin särjelä mutta silmät olit siniset ja ruumiin malli paremin Sian kuin Särjen.

On sanottu niin että tänne on tullet ensimäiset asukkaat Kainuusta ja voipi olla aivan totta kuin kylän nimi ensin ollu Kainulaisjärvi joka on vähän lyhenetty.

 

Ja mitä minä tiedän niin Hannu on ollu ensimäinen talo järven rannalla,

ja siitä jaettin Lamppa, ja sitte tuli Winsa ja Pirttin talo, ja olit ensimäiset verotalot ja otit Hannu 3 äyrin, Lamppa 4 äyrin eli puoli manttalia,

Ja Pirtti 1 äyrin, mutta sitte tuli yksi jota tavalisesti sanottan Mikon taloksi kirjoissa, se on Aidanpää se oli kruunulta lunastamatoin nypyki, niinkai sitä on ennen sanottu.

Siihen rakenettin jonkulaiset rakenukset, mutta sitä en tiedä kuka on

ollu Pirtin talon isäntä, se kuitenki kävi niin että se Pirtin talo joutu sille jolla oli Mikon talo, sitä oli sanottu Saadion paikaksi mutta haukuttin pirupaikaksi, sen tähden  kuin se oli niin paha kiroamaan.  

Mutta sitte se myi net molemat Täränön Juton isänälle, ja sitte oli Aidanpäässä Täränössä Mikko niminen poika ja se nai tyttären muistakseni vanhaiselta ……. ostit sitte talon täältä, ja siitä johtu talon nimi Aidanpää, sen verran minä jo sen äijän hyvin muistan, se eli vanhaksi sillä oli 3 lasta jotka on eläneet minun aikana kauvan, Johan, Mickel - ja Johanna meni naimissin Johan Winsa 2 kanssa, sillä sinä oli jo hänen Isä Johan jonka minä hyvin muistan, ja siitä Juho 2 tuli sitte taas Winsan Isäntä.

Täyty palata vielä Mickelin, se anto sitten talon vanhamalle pojale

ja kuin tuli kysymys siitä että kuin Pirtin maa oli verotalo ja siitä olit  loppuneet rakenukset se olis täytyny alkaa rakentamaan uuden kartanon. Mutta sitte oli tullu yksi Fiskali jota on sanottu Ruskolan Fiskaliksi, se uusi isäntä Juho pääsi hyviin vällin Herran kanssa, saattopa antaa ryppöjä ja niin se muutti paperit niin että Pirtin maa tuli nybyki maaksi, ja toinen veromaaksi eikä tarvinu alkaa uusia rakenuksia laittamaan.

 

Ja sen Juhon Pojat ja nyt poikainpojat on siinä isäntäänä sillä maalla joka on nyt 3 ossan, 1/3 osa on jaettu 4 ossaan.

Sitten mitä minä tiedän kertoa Winsan talosta, siitä en tiedä mitkä isänät siinä on ennen ollut, mutta ensimäinen josta olen kuullu on ollu joku Isak joka oli ostanut maan Pirtiniemestä eikä tykäny asua sielä, se pani pois sen maan ja tuli tänne ja osti Vinsan maan, ja se oli ollu jo 10 isäntä Vinsan maalla, oli arveltu että kauvankohän siinä isäntä pyssy, sitä oli sitte haukuttu onkivarpaksi sen tähden kuin se oli haudamassa suurta kiveä,

kuin teki peltoa ja kivi tuli kuoppaan ja katkasi jalan ja särki varpat ja siitä se sai sen haukkunimen.

Ja se on ollu minun isän sukua mutta siitä en tiedä kuinka, ja sen poika

oli se Juho 1 ensimäinen, ja anto sitte maansa sille Johan 2 josta olen jo maininu sillä oli kyllä monta lasta 2 on menny Amerikkaan 1 Korpilombolhon 2 poikaa Narkeniin, ja asuneet sielä ja kaikki kuollet, mutta lapsia ellä ja sen Juho 2 jälkeläiset on vielä Vinsassa ja toinen polvi Isäntännä ja maa on jaettu 3 ossaan.

 

Hannun meneisydestä en tietä kertoa muuta mutta vanhat on puhunet Hannu nimisestä äijästä joka on ollu Hannula isäntänä ja sitte on tullu Heikki ja uskon niin että se Isak joka asu Wanhavaaran päällä että se oli Heikkin veli ja yksi sokea Pekka oli toinen jotka olit Hannulta. Heikki oli isäntänä Hannula ja otti emänän Jänkisjärvestä Mäkipihan tyttären Liisan, nillä tuli 5 lasta. Huomakka siinä Isakkissa josta edellä kerroin voi tulla erehtys sillä minä varmasti tiedän että sillä Heikilä on ollu viis lasta Heikki,

Paavo ja Maija ja Kreta.

Se Kreta kuoli 1880, silloin meidän kirkko on vihitty ja se kuoli kirkon vihkimä reisule Täräntön.

 

Paavo oli vähän lyhemältä järjestyksestäja Heikki oli vähän vaimon luontonen ja niitä sanoitin knapsuiksi jotka tehit vaimon töitä, ja kuin niitä lapsia oli 5 se voi olla se edellä mainittu Isak viides. Ja kuin Heikki kuoli niin minun isän nuorin veli otti sen Heikkin lesken vaimoksi, ja net Heikki

ja Paavo ei ottanet vaimoa.

 

Torbjörn Winsa 2009

 

Texten översatt till Svenska