kalkavuoma

Kalkavuoma

Kalkavuoma fågelskyddsområde

Bilden är från fågelskyddsområdet med myrslåtter som Bysamfälligheten iordningställt.

Från Kentämaa finns en spångad stig ner till fågeltornet, spången fortsätter över Kalkavuoma som är dämd och passerar "Vallen lato".

Dämningen bildar på våren en sjö, samtidigt som den gödslar myrslåttern,som slås varje höst.

Dämningen har blivit en rastplats för flyttfåglarna, i området har initiativtagaren för fågelskyddsområdet, Sven-Erik Oja placerat ut en massa fågelholkar.

Där kan man verkligen uppleva fågelkvitter i morgontimmarna på sommaren. Fågeltornet har blivit en populär utsiktsplats på vårarna. Här har man kunnat beskåda både gräsänder, svanar, tranor, renar, älgar och till och med björn.

Bilden är tagen den 18 april 2011 av J-P Stridsman-Oja