Ur Tärendö kyrkas historia

 

Bönepräster och Klockare

 

I vår kyrkby var också böneprästen en tillgång i det avseendet, att det genom deras verksamhet i alla fall blev någon form av gudstjänst varje söndag, under de ofta långa tider, när ingen präst fanns i byn. Kainulasjärvi by har haft en längre rad av bönhållare än kyrkbyn, och den raden har inte slutat utan varar ännu i början av 50-talet.

Den äldste i raden är Isak Lampa, född 1840. Han var bara i tonåren, när började i sin uppgift. Så liten att han måste stå bakom bordet. Troligen var det väl inte så många år efter det att Laestadius hade flyttat till Pajala. Isak avled 1914 och hans mantel axlades sedan av sonen Herman Tillberg, född 1872. Han avled senare 1942. Han efterträddes i sin tur av frans Oskar Lindberg, född 1882. Ofta, ja nästan i regel, har bönprästen vid sin sida haft en klockare. Isak Oja, Petter Lampa. August Isaksson Lampa, Herman Oja, Herman Pettersson Lampa och John Tillberg äro namnen på dem som i Kainulasjärvi, från äldsta kända tid, till nu ha stått i denna uppgift som klockare. Man vågar kanske säga, att den goda tillgången på "Lukkarit" har varit en kraftkälla för byabönen i Kainulasjärvi. Då man är flera och kan hjälpas åt, förmår man mera och orkar längre än när man är ensam.