Kvarnen

Kvarnen i Pesonen

Restaureringen av

Yhtiön mylly

( Bolagets kvarn )

Kvarnen restaurerades 1986 . På bilderna ses Vinsas kvarn, som finns på hembygdsgården i Tärendö, dit den flyttades på 1940-talet från Pesonen. Eftersom kvarnen i Myllylinka var i så dåligt skick, användes den som modell vid upprustningen av Yhtiön mylly.  Det har funnits tre kvarnar i Myllylinka. Vinsas och Lampas var först sen kom Yhtiön mylly. De har byggts någon gång på 1860-1870 talet.

Det var extremt varmt och torrt sommaren 1986, det var eldningsförbud

i skog och mark. Vattennivån i bäckarna var mycket lågt. Första riktiga regnet kom först i början av Augusti.

Nedan visas olika timringsmoment.

Torbjörn Winsa

Sågar ut dragspåret (Varankuru)

Ville Sundström

Använder navaren (Borren)(Hormu)

Visar hur man använder dragaren (Vara)

Thomas Tillberg (T-T)

Harald Oja

Hugger ut knuten

På väg till kvarnen från Jokinsuu

Kvarnstugan

Arbetsplanering?

Lennart Gramner och Ture Lampa besökte kvarnbygget

Kvarnstenen på plats!

och skovlarna.

Kvarnen är färdig att tas i bruk, aug 1986