Nya skolan

Nya Skolan

Skolan byggdes 1952 och öppnades 1953. Som mest har det varit ett hundratal elever i skolan. Den stängdes 1972 för att elevunderlaget var för litet, men på 80-talet började folk flytta tillbaks till byn, det medförde att skolan kunde öppnas igen 1984. Det var första gången en skola som stängts öppnats på nytt i Norrbotten.

2 maj 2000

Kommunfullmäktige beslutar om nedläggning av skolan efter vårterminen.

Skolklass - f. 1953-54

Mats lampa,Tage Oja,Bengt-Göran Siverhall,Lennart W(Rekt),Sven W(Lärare),Stig Winsa,Harriet Oja

Ulla Winsa, Kristina Örhem, Ove Aidanpää, Rune Aidanpää

Agneta Fällsjö, Monika Lampa, Marita Lindberg, Ulla Tillberg

Rolf Juto, Lars-Ove Karlsson, Sten Lampa, Tommy Winsa

Skolklass - f. 1956-57

Stående fr.v : Ingemar Gramner, Åke Svanlöv, Anders Oja, Peter Winsa, Torbjörn Winsa, Karl-erik Lampa, Ola Lampa

Sittande : Monika Westerlund, Eva Tillberg, Britt-inger Winsa, Roland Winsa, Kjell Ryngmark

Stående längst bak, Mona Hannu och läraren Margareta Gramner.