Tjärdalen

Tjärdalen

i

Vanhavaara

Från tiden för sekelskiftet fram till 1950-talet var tjärdalar en vanlig syn i de norrländska skogarna. Vid ofredstider kulminerade tjärpriset och produktionen av tjära blev särskilt lukrativt. Tjäran gav skogsbönderna ett välkommet tillskott i kassan mellan vårsådd och höbärgning. Tjärtunnorna forslades till vattendragen och fraktades sedan ner mot kusten i båt eller på stora flottar om tre lager timmer. Denna tjärdal brändes vid midsommartid 1942, processen tog 5-7 dagar och gav 20 tunnor tjära á 125,6 liter.

Detta föregicks av åtskilliga dagsverken med kapning och klyvning

av tjärveden.Priset för tjäran torde ha varit 70-100 kr/tunna vilket kan jämföras med t.ex. priset för en orre eller ett ekorrskinn som var 3 kronor resp. 1.50 kr. På grund av beredskapstider blev många involverade i arbetet vid denna tjärdal då flera man inkallades av försvarsmakten.

Tjärdalen finns uppe på Vanhavaara alldeles intill Narkenvägen.

Platsen kallas Paininpuunlaki, tjärdalen har rensats och skyltats.

Text: Christer Eriksson/Torbjörn Winsa

Frans Winsa, Oskar Winsa, Östen Väretoft (Winsa)

 Artur, Östen, John, Frans och Oskar Winsa

Artur Winsa, ?, John Winsa

Vanhavaara 1942

Uno Oja, Johan Winsa, Oskar Winsa, Svante Winsa och Östen Väretoft

Uno Oja, Östen Väretoft, Henning Winsa och Svante Winsa